บริษัท เว็บ เวิลด์ ไวด์ จำกัด ก่อต้ังขึ้นเพื่อ ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้เริ่มจากกิจการระบบ Network คอมพิวเตอร์ เดินสาย Fiber Optic กล้องวงจรปิด และจำหน่าย Avira Antivirus พร้อมให้บริการทั้งภาครัฐ และเอกชนด้วยความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ บริษัท เว็บ เวิลด์ ไวด์ จำกัด ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบริษัทคู่ค้า เพื่อดำเนินกิจการในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความพึ่งพอใจของลูกค้ามากที่สุด

  • รับออกแบบระบบ Network (Lan, Fiber Optic) แก่สำนักงานและองกรณ์ต่างๆ

    รับออกแบบระบบ Network (Lan, Fiber Optic) แก่สำนักงานและองกรณ์ต่างๆ

  • ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบวงจรปิด สามารถดูได้ผ่านมือถือ และยังมีบริการเช่ากล้องวงจรปิด

    ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบวงจรปิด สามารถดูได้ผ่านมือถือ และยังมีบริการเช่ากล้องวงจรปิด

  • จำหน่าย Avira Antivirus

    จำหน่าย Avira Antivirus

กล้องวงจรปิด (CCTV)

กล้องวงจรปิด (CCTV)

บริการรับติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบกล้องวงจรปิด จัดจำหน่ายออกแบบและติดตั้ง รวมไปถึง บริการเช่ากล้องวงจรปิด ชั่วคราว

Read more…

ระบบ Network (Lan, Fiber Optic)

ระบบ Network (Lan, Fiber Optic)

ออกแบบติดตั้งระบบ Network และ รับติดตั้งและออกแบบระบบใยแก้วนำแสงFiber Optic สำหรับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

Read more…

Avira Antivirus

Avira Antivirus

เราเป็นตัวแทนจำหน่าย Avira Antivirus หรือที่รู้จักกันในชื่อ ของ ร่มแดง

Read more…

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

Fiber Optic : 083-8195550 (คุณโน๊ต) CCTV, Networking : 081-2891358 (คุณตง) Avira Antivirus : 086-7295575 (คุณบาส)

Read more…