อุปกรณ์ Cymphonix จัดเป็นอุปกรณ์ประเภทป้องกันสปายแวร์และไวรัสจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือมีการแพร่กระจายของสปายแวร์และไวรัสที่อยู่ภายในองค์กร นอกจากที่จะช่วยในการป้องกันเครือข่ายให้ปราศจากสปายแวร์และไวรัสแล้ว อุปกรณ์ Cymphonix ยังเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เครือข่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความแข็งแกร่งของเครือข่าย มีระบบตรวจจับและป้องกันสปายแวร์และไวรัสที่แอบแฝงอยู่ในเวปเพจต่างๆ โดยที่ผู้ใช้งานเรียกใช้โดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายและลดประสิทธิภาพของเครือข่ายได้ มีระบบป้องกันการเรียกใช้งานเวปเพจที่จัดอยู่ในกลุ่มเวปต้องห้ามได้ มีระบบป้องกันการเรียกใช้งาน IM (Instant Message) เช่น MSN, Yahoo , ICQ ฯลฯ มีระบบตรวจสอบและควบคุมการใช้งานระบบ Peer 2 Peer เช่น BitTorrent, Kazaa ฯลฯ มีระบบการ Update Database หรือ Signature ของ Spyware, Virus, Content Filtering, P2P โดยอัตโนมัติทุกๆวัน เครือข่ายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำการจัดสรรการใช้งานเครือข่าย (QoS) ได้อย่างละเอียด โดยจัดสรรการใช้งานเครือข่ายในระดับ MAC Address , IP Address และ Applications ในการใช้งานทั่วไปเช่น

Read more…