ผลงานสำคัญๆ ที่เราได้รับความไว้วางใจ 1.งานติดตั้งระบบ Lan ของ Mermaid Safty Service Co., Ltd. 2.งานติดตั้งระบบ Lan ของTCH Suminoae Co., Ltd. 3.งานติดตั้งระบบ Lan ของ CPR Gomu Co.,Ltd 4.งานติดตั้งระบบ Lan ของ KGT PCL 5.งานติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (IP-Star) และระบบ Network ภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6. งานติดตั้งระบบ Lan และระบบ Wireless ของสนามฟุตบอล S-One 7. งานติดตั้งระบบ Lan ของ Walker Exsoure Co.,Ltd 8. งานติดตั้งระบบ Lan ของบริษัท หลงไทย จำกัด 9. งานติดตั้งระบบ

Read more…