นอกจากนี้ทางบริษัท เว็บ เวิลด์ ไวด์ ยังมีบริการด้าน IT ต่างๆๆ อาทิเช่น – งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟ ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบป้องกันไฟกระชาก ( Surge Protection System) – งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Network เช่น ตู้ Rack , Switch , Router และอุปกรณ์ Network อื่นๆ – งานติตตั้งอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน เช่น LCD TV, Projector, จานดาวเทียม, เครื่องเสียง – Computer Service บริษัท เว็บ เวิลด์ ไวด์ จำกัดทำธุกิจในด้านเกี่ยวกับ ( IT Solution) ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืองานด้านการบริการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งให้คำปรึกษาและจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในราคาประหยัด และคุ้มค่ากับองค์กรมากที่สุด หากเครื่อง คอมพิวเตอร์หรือระบบ

Read more…