ผลงานงานติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด สำคัญๆ ที่เราได้รับความไว้วางใจ 1.เดินระบบ กล้องวงจรปิด ภายในของ Indelor Lens (Thailand) Co.,Ltd 2.งานติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด 7- Eleven ทั้งหมด 27 สาขา สาขาละ 4 ตัว 3. กล้องวงจรปิด Family Mart ทั้งหมด 20 สาขา เขตนนทบุรีและปทุมธานี 3.งานติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด กรมการทหารช่าง กองทัพบก 4.งานติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด และสายสัญญาณโทรศัพท์กองกำลังรักษาความมั่นคงภายใน สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 5. ระบบ กล้องวงจรปิด สนามฟุตบอล S-One เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด( กล้องวงจรปิด ตอน 1 ) คำว่า 380 เส้น หรือ 380 TV

Read more…

ผลงานวางระบบ Fiber optic สำคัญๆ ที่เราได้รับความไว้วางใจ – วางระบบ Fiber optic ของบริษัท Thai Takeda Lake ระยะทาง 560 เมตร – วางระบบ Fiber optic ของบริษัท Motor way ชลบุรี อยุธายา ระยะทาง 108 เมตร –  วางระบบ Fiber optic ของมหาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะทาง 200 เมตร –  วางระบบ Fiber optic ของโรงแรม Royal Clip Beach Resort(pattaya) ระยะทาง 400 เมตร – วางระบบ Fiber optic ของโรงเรียนช่างฝีมือ ถนน นวลจัน

Read more…

ผลงานสำคัญๆ ที่เราได้รับความไว้วางใจ 1.งานติดตั้งระบบ Lan ของ Mermaid Safty Service Co., Ltd. 2.งานติดตั้งระบบ Lan ของTCH Suminoae Co., Ltd. 3.งานติดตั้งระบบ Lan ของ CPR Gomu Co.,Ltd 4.งานติดตั้งระบบ Lan ของ KGT PCL 5.งานติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (IP-Star) และระบบ Network ภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6. งานติดตั้งระบบ Lan และระบบ Wireless ของสนามฟุตบอล S-One 7. งานติดตั้งระบบ Lan ของ Walker Exsoure Co.,Ltd 8. งานติดตั้งระบบ Lan ของบริษัท หลงไทย จำกัด 9. งานติดตั้งระบบ

Read more…

ผลงานด้านงานติดตั้งอื่นๆ ( Engineering & Service) 1. งานติดตั้ง LCD TV 46 นิ้ว ของธนาคารออมสินทั่วประเทศ 650 เครื่อง 2. งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแบบป้องกัน 1,005 เครื่อง ทั่วประเทศ 3. งานติดตั้งจอ LCD TV 46 นิ้วของห้าง จามจุรี พลาซ่า ติดต่อบริษัท WebWorldWide กล้องวงจรปิด AVTECH กล้องวงจรปิดที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก But we have reasons to believe that this would be happening very soon.

จะเป็น review ที่รวบรวมภาพการติดตั้งกล้องวงจรปิดของที่ต่างๆ มาครับ The only way to respond correctly is to listen to spoken english.