Our Blog

ช่วงที่ผ่านๆ มาถ้าใครได้ติดตามข่าวสารเรื่องของ 3G ที่กับระบบการจัดการหรือการ สัมปะทานเครือข่ายสัญญาณนี้แล้ว ก็คงปวดหัวกับระบบการจัดการของ บ้านเมืองเราเองไปไม่บ้างก็น้อยนะครับ เพราะว่าลองมองไปอย่างบ้านพี่เมืองน้องของเราอย่างลาวแล้วมีใช้กันเรียบร้อยไปแล้ว จะยังไงก็ช่างเถอะหวังว่าบรรยากาศในบ้านเมืองเราคงจะดีขึ้นเรื่อยๆ นะครับ จากที่ตอนนี้มีแต่ปัญหาความขัดแย้งกันมาเรื่อยๆ หลายปี วันนี้และวันข้างหน้าเราจะไปด้วยกันไกลกว่านี้
เกรินมาตั้งนานยังไม่เข้าเรื่องเลย วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องระบบ Fiber Optic การตัดสินใจที่จะต้องติดตั้ง Fiber Optic ให้กับระบบ Network ภายในโรงงานหรือสำนักงานต่างๆ ครับ แน่นอนครับอย่างที่รู้ๆกันครับว่า Fiber Optic คือ สายสัญญาณของระบบเครือข่ายอีกชนิดหนึ่ง ที่มีความสามารถในการรับ-ส่งสัญญาณได้ไกลๆ เป็นกิโลเมตร และมีการสูญเสียของสัญญาณน้อยมาก ฉะนั้นจึงเหมาะที่จะนำเข้ามาใช้ในที่ต่างๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกัน หรืออาจจะต้องการเชื่อมเครือข่ายของ Network ที่อยู่ภายในองกรณ์ ที่มีปริมาณของข้อมูลมากๆ และระยะทางไกล เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าราคาของ Fiber Optic นั้นได้ถูกลงมากกว่าแต่ก่อนมากเพราะการที่สามารถนำเข้าได้จากแหล่งผลิตที่ใกล้กว่าแต่ก่อนมาก
อีกเรื่องคือคงมีหลายๆ คนที่เคยได้ยินเรื่อง Fiber Optic to Home กันมาบ้างแล้ว อีกไปนาน(คิดว่านะครับ) Internet ที่ใช้กันตามบ้านก็จะมีความเร็วที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมชนิดที่ลืมของเดิมไปได้เลยครับ