Our Blog

cctv-gold2

แจกทอง ทุกเดือน

คืนกำไรให้ลูกค้า ไม่ว่าท่านจะซื้อมาก ซื้อน้อยก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับทองคำ ฟรีๆ กับ เว็บ เวิลด์ ไวด์
เมื่อท่านเป็นลูกค้ากับเราสามารถติดต่อขอรับสิทธิ์และจองหมายเลขของท่าน เพื่อลุ้นผลรางวัลกับเราได้

รายละเอียดการร่วมกิจกรรม

–    สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าของบริษัท เว็บ เวิลด์ ไวด์ จำกัด แล้วเท่านั้น
–    สิทธิ์ที่ได้จะขึ้นกับจำนวนยอดการสั่งซื้อสินค้าของท่าน (ช่วงละ 10,000 บาท/สิทธิ์ แต่ไม่เกิน 20 สิทธิ์ต่อลูกค้า 1 ราย)
–    มอบรางวัลทุกๆเดือน ผลออกทุกวันที่ 16 ของเดือน และมอบทองถึงที่ ถึงที่ทำงานของผู้โชคดี
–    ทองที่แจกไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
–    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การกำหนดหมายเลขตามลำดับก่อนหลังที่ซื้อสินค้า ไม่สามารถเลือกเลขที่ต้องการได้

การออกผลรางวัล

–    บริษัทจะกำหนดหมายเลขให้กับลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อและชำระค่าบริการหรือสินค้า โดยเรียงตามลำดับของการชำระเงิน(เงินเข้ายังบัญชีบริษัท) ก่อน-หลัง โดยไม่มีการล็อคหรือเลือกหมายเลขที่ต้องการ
–    จะถือหมายเลขรางวัล 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ประจำวันที่ 16 ของทุกเดือน เป็นหมายเลขที่จะได้รับทองกับ เว็บ เวิลด์ ไวด์ โดยอาศัยหลักการดังนี้
1.    จะเอาเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่ 1 เป็นหลัก เช่น ออกเลข 123456 จะถือเลข 456 เป็นหมายเลยที่จะได้รางวัล
2.    หากตามเลขในข้อ 1. ไม่ตรงกับ หมายเลขของลูกค้ารายใดเลยให้ใช้ 3 หารด้วยตัวเลขที่ถูกรางวัลและจะได้หมายเลขที่ตรงกับหมายเลยลูกค้านั้นๆ เช่น ตามหมายข้อที่ 1 คือเลข 456 ไม่ตรงกับหมายลูกค้าใดเลย ดังนั้นจึงนำมาหารด้วย 3 จะได้ 456/3 = 152 หมายเลขที่จะไดรับรางวัลคือ 152
3.    ตัวเลขในข้อ 2. ยังไม่ตรงกับหมายเลยใดอีกก็ใช้เลขในหลัก 2 ตัวท้าย นั้นก็คือเลข 52 เป็นเลขที่ได้รางวัล และถ้าหากยังไม่ตรงอีกก็ใช้หลักหน่วยเป็นเลขที่ถูกรางวัลแทน
4.    เมื่อนำเลขที่ถูกรางวัลมาหารด้วย 3 แล้วเกิดเลขไม่ลงตัว มีเศษให้ปัดเศษนั้นถึงไปโดยจะนับเลขหลักหน่วยเป็นต้นไปเท่านั้น เช่น 355 นำมาหาร 3 แล้วได้ 355/3 = 118.33 หมายเลขที่จะได้รับรางวัลคือ 118 เป็นต้น

Nur wenn sie das tun, erfllt Klicken Sie jetzt hier ihre arbeit wissenschaftliche standards.
Be Sociable, Share!